Tema for møtene har vært kvinners helseutvikling, helsedata og kjønnsperspektiver. I tillegg har utvalget hatt diskusjoner om hvordan få til god formidling og struktur i NOU-rapporten. Utvalget har hørt presentasjoner fra en rekke spennende innledere som Steinar Krokstad fra HUNT forskningssenter ved NTNU og Ann-Kristin Brændvang fra SSB.

Utvalgsmedlemmene møtes til første fysiske møte den 30. september i Oslo. Da er det Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt fra Villa SULT som skal presentere tema knyttet til spiseforstyrrelser. Utover høsten og våren er det også planlagt flere åpne webinarer og utvalgsmøter i Tromsø, Bergen og Trondheim.