Utvalget arbeider med å ferdigstille NOU-en og tar ikke lenger imot innspill.

Utvalget har mottatt svært mange innspill fra privatpersoner, organisasjoner og andre relevante aktører. Se innspill fra organisasjoner her.

Alle innspill er offentlige, jf. offentleglova. Utvalget journalfører innspillene.