Utvalget tar imot innspill, bruk skjemaet under eller e-postadressen kvinnehelseutvalget@hod.dep.no.

Se utvalgets mandat for en oversikt over hvilke spørsmål utvalget skal undersøke.

Alle innspill er offentlige, jf. offentleglova. Utvalget journalfører innspillene.