Utvalgsmøte 28. oktober 2021 – i Oslo
Tema for møtet var smerte og sammensatte lidelser. Petter C. Borchgrevink som er avdelingssjef, overlege og professor på St. Olavs hospital, innledet om sammensatt og langvarige smertetilstander. Silje E. Reme, professor ved psykologisk institutt, Universitet i Oslo, snakket om smerte og kjønnsforskjeller. Utvalget fikk også en innledning fra Masha Strømme, rådgiver og styremedlem innenfor helseområdet og Co-Chair og investor for PAACS Invest. Det ble også diskutert utkast til tekst på møtet.

Utvalgsmøte 23. september 2021 – i Oslo
Tema for møtet var spiseforstyrrelser og utvalget besøkte Villa SULT – Institutt for spiseforstyrrelser, i Oslo. Psykiater og professor Finn Skårderud ga utvalget innspill knyttet til spiseforstyrrelser, som særskilt rammer jenter og kvinner. Spesialist i klinisk psykologi, Bente Sommerfeldt, presenterte forskningsprosjektet Mammakroppene – Når kvinner med spiseforstyrrelser møter graviditet, fødsel og barseltid. Utvalgsmedlem og barnelege Hans Petter Fundingsrud ledet møtet og holdt en kort presentasjon avslutningsvis. Det ble også diskutert utkast til tekst på møtet.

Utvalgsmøte 17. august 2021 – digital samling
Tema for møtet var kjønnsperspektiv i helse og kjønnsperspektiv i NOUer. Kirsti Malterud, Professor emerita i allmennmedisin fra Universitetet i Bergen, holdt et innlegg om kjønnsperspektiver i helse. I tillegg holdt Cathrine Holst, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo, et innlegg om kjønnsperspektiv i NOUer og utvalgsarbeid.

Utvalgsmøte 17. juni 2021 – digital samling
Tema for møtet var helsedata og Ann-Kristin Brændvang, direktør for Avdeling for person- og sosialstatistikk SSB, holdt en presentasjon om relevant helsedata fra SSB. Utvalget diskuterte revidert utkast til struktur på rapport og møteplan for høsten ble gjennomgått.

Utvalgsmøte 25. mai 2021 – digital samling
Tema for samlingen var kvinners helseutvikling. Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU, holdt en presentasjon om kvinners helseutvikling og data fra HUNT-undersøkelsen. Utvalget diskuterte første utkast til struktur på NOU-rapporten. Det ble også gjennomført en første runde med innspill om kunnskapshull.

Utvalgsmøte 28. april 2021 – digital samling
Samlingen ble brukt til diskusjon om ulike tema og struktur for rapporten som utvalget skal levere. Harald Eia holdt en presentasjon om formidling og klassisk skrivestil.

Utvalgsmøte 23. mars 2021 – digital samling
Første møte for Kvinnehelseutvalget ble innledet av Helse- og omsorgsminister, Bent Høie. Statsråden fortalte om bakgrunnen for arbeidet og snakket om utvalgets mandat. Ellers ble møtet brukt til å bli kjent, og medlemmene presenterte seg selv og sine hjertesaker.