Utvalgsmøte 25. – 26. november 2021 – i Tromsø
Kvinnehelseutvalget fikk presentert kunnskap om folkehelse i nord, helse i den samiske befolkningen, og fødselsomsorg. Utvalget ble også introdusert for tematikk knyttet til kjønn, helse og teknologi:

 • Demografisk utvikling i Norge, kvinners helse og forskning på kvinnehelse ved Inger Njølstad, prof. Dr. med., Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske Universitet
 • Hva kan Tromsøundersøkelsen si om kvinners helse? ved Sameline Grimsgaard, leder for Tromsøundersøkelsen, professor, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske Universitet
 • Hvorfor helsetjenester til den samiske befolkningen? ved utvalgsmedlem Tone Amundsen
 • Hva vet vi om kvinnene i arktisk ved Ann Ragnhild Broderstad, leder SAMINOR, faglig leder. dr.med, /overlege, Senter for samisk helseforskning UiT/UNN Harstad
 • Voldsutsatthet og helse i fleretniske samfunn ved Astrid Margrethe Anette Eriksen, Postdoktor, Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske Universitet
 • Unge samiske kvinners psykiske helse ved Siv Kvernmo, Institutt for klinisk medisin, det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
 • Fødselsomsorg – en skjør trygghet ved utvalgsmedlem Heidi Tiller
 • Fødselsomsorg ved Kathrine Hågensen, jordmor, UNN
 • Fødselsomsorg i distrikt ved Marit Vidringstad, overlege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, enhetsleder for gynekologene ved Hammerfest sykehus
 • Senter for omsorgsforskning, nord ved Cathrine Arntzen, professor og faglig leder SOF nord, UiT Norges arktiske universitet
 • SFI Visual Intelligence ved Robert Jensen, professor og leder av SFI Visual Intelligence
 • Kjønn, helse og teknologi ved Hege K Andreasssen, sosiolog, UiT og NTNU.

Utvalget fikk også møtt de tre nye utvalgsmedlemmene (digitalt), og diskutert oppfølging av endringer i mandat.

Utvalgsmøte 28. oktober 2021 – i Oslo
Tema for møtet var smerte og sammensatte lidelser. Petter C. Borchgrevink som er avdelingssjef, overlege og professor på St. Olavs hospital, innledet om sammensatt og langvarige smertetilstander. Silje E. Reme, professor ved psykologisk institutt, Universitet i Oslo, snakket om smerte og kjønnsforskjeller. Utvalget fikk også en innledning fra Masha Strømme, rådgiver og styremedlem innenfor helseområdet og Co-Chair og investor for PAACS Invest. Det ble også diskutert utkast til tekst på møtet.

Utvalgsmøte 23. september 2021 – i Oslo
Tema for møtet var spiseforstyrrelser og utvalget besøkte Villa SULT – Institutt for spiseforstyrrelser, i Oslo. Psykiater og professor Finn Skårderud ga utvalget innspill knyttet til spiseforstyrrelser, som særskilt rammer jenter og kvinner. Spesialist i klinisk psykologi, Bente Sommerfeldt, presenterte forskningsprosjektet Mammakroppene – Når kvinner med spiseforstyrrelser møter graviditet, fødsel og barseltid. Utvalgsmedlem og barnelege Hans Petter Fundingsrud ledet møtet og holdt en kort presentasjon avslutningsvis. Det ble også diskutert utkast til tekst på møtet.

Utvalgsmøte 17. august 2021 – digital samling
Tema for møtet var kjønnsperspektiv i helse og kjønnsperspektiv i NOUer. Kirsti Malterud, Professor emerita i allmennmedisin fra Universitetet i Bergen, holdt et innlegg om kjønnsperspektiver i helse. I tillegg holdt Cathrine Holst, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo, et innlegg om kjønnsperspektiv i NOUer og utvalgsarbeid.

Utvalgsmøte 17. juni 2021 – digital samling
Tema for møtet var helsedata og Ann-Kristin Brændvang, direktør for Avdeling for person- og sosialstatistikk SSB, holdt en presentasjon om relevant helsedata fra SSB. Utvalget diskuterte revidert utkast til struktur på rapport og møteplan for høsten ble gjennomgått.

Utvalgsmøte 25. mai 2021 – digital samling
Tema for samlingen var kvinners helseutvikling. Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU, holdt en presentasjon om kvinners helseutvikling og data fra HUNT-undersøkelsen. Utvalget diskuterte første utkast til struktur på NOU-rapporten. Det ble også gjennomført en første runde med innspill om kunnskapshull.

Utvalgsmøte 28. april 2021 – digital samling
Samlingen ble brukt til diskusjon om ulike tema og struktur for rapporten som utvalget skal levere. Harald Eia holdt en presentasjon om formidling og klassisk skrivestil.

Utvalgsmøte 23. mars 2021 – digital samling
Første møte for Kvinnehelseutvalget ble innledet av Helse- og omsorgsminister, Bent Høie. Statsråden fortalte om bakgrunnen for arbeidet og snakket om utvalgets mandat. Ellers ble møtet brukt til å bli kjent, og medlemmene presenterte seg selv og sine hjertesaker.