Utvalgsmøte 7. desember 2022 – i Oslo
Kvinnehelseutvalget har vært på utvalgsmøte i Oslo. På møtet diskuterte utvalget oppsummeringskapitlet, kapitlet om samiske kvinners helse samt kapitlene om tiltak og økonomiske og administrative konsekvenser av tiltak. Dette var det siste møtet i Kvinnehelseutvalget før overlevering av NOU-en 2. mars.

Utvalgsmøte 7.-8. november 2022 – i Oslo
Kvinnehelseutvalget har vært på utvalgsmøte i Oslo. På møtet ble det diskutert hvilke tiltak utvalget skal anbefale i NOU-en. Utvalget diskuterte også omtale av kjønn, CFS/ME, psykisk helse, pårørendeperspektivet, og fødsels- og barselomsorgen i NOU-rapporten.

Utvalgsmøte 6. september 2022 – i Oslo
Kvinnehelseutvalget har vært på utvalgsmøte i Oslo. Hovedtemaet for møtet var ulikhet i helse. Utvalget hadde også en sesjon med diskusjon om tiltak i NOU-rapporten. Utvalget fikk høre følgende innlegg på møtet:

 • Tverrprofesjonelt samarbeid i helsesektoren ved førsteamanuensis Elisabeth Andvik
 • Kvinner med funksjonsnedsettelser og helse ved sosionom og forsker Anna Kittelsaa (digitalt) og utvalgsmedlem Nikita Abbas
 • Skeive kvinners helse ved fastlege Mari Bjørkman (digitalt)
 • Minoritetskvinners helse ved jordmor Asha Barre
 • Migrasjonshelse ved avdelingsdirektør i FHI Hege Gjefsen

Utvalgsmøte 7. juni 2022 – digitalt
Tema for møtet var kjønn, helse og teknologi, psykisk helse blant barn og ungdom og pårørendeperspektivet. Utvalget fikk høre innlegg om kvinnehelse og teknologi fra Fjola Sigurdardottir, lege, stipendiat og grunnlegger av Prelud . Lars Wichstrøm , professor i psykologi og leder av forskningsgruppen og forskningsprosjektet Tidlig trygg i Trondheim, presenterte prosjektet og funn. I tillegg holdt utvalgsmedlemmer Maria Abrahamsen Østhassel innlegg om psykisk helse og sosiale medier, og Anita Vatland snakket om pårørendeperspektiv. Siste del av møtet ble brukt til diskusjoner om utvalgsarbeidet videre og om rammeverk for tiltak.

Utvalgsmøte 4. mai. 2022 – i Trondheim
Kvinnehelseutvalget har vært på utvalgsmøte i Trondheim og tema for møtet var psykisk helse og rus. Utvalget fikk høre innlegg om rus og kvinners helse fra Fanny Duckert, professor i psykologi og klinisk spesialist, og fra Kari Lossius, psykologspesialist. I tillegg holdt utvalgsmedlem Leif Edward Ottesen Kennair innlegg om psykisk helse og kvinner. Utvalget hadde også en sesjon med diskusjon om innretning av tiltak i NOU-rapporten.

Utvalgsmøte 17.-18. mars 2022 – i Bergen
Kvinnehelseutvalget har vært på utvalgsmøte i Bergen og fikk presentert kunnskap om blant annet hjertesykdom hos kvinner, innovasjon og digitale helsetjenester, vold og overgrep, og om eldre kvinners helse. I tillegg fikk utvalget møte pårørende som snakket om pårørenderolle og brukerperspektiv:

 • Hjertesykdom hos kvinner ved Eva Gerdts,, professor, Universitetet i Bergen og Maja-Lisa Løchen, professor, overlege og utvalgsmedlem, UiT Norges arktiske Universitet
 • Innovasjon og digitale helsetjenester; kan en chatbot dekke kvinners informasjonsbehov? ved Agnethe Lund, klinikkoverlege, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen
 • Et nytt verktøy for persontilpasset genetisk informasjon ved arvelig bryst- og eggstokkreft ROSA ved Cathrine Bjorvatn, spesialrådgiver, Senter for Medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen
 • Digitale psykologiske helsetjenester ved Tine Nordgreen, psykologspesialist,
 • Helse Bergen og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Ragnhild J. Tveit Sekse, professor og sexolog, VID vitenskapelige høyskole og sexologisk poliklinikk, Helse Bergen
 • Eldrehelse som kvinnehelse ved Marit Stordal Bakken, Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktsmedisin, Norce og Bettina Husebø, professor og senterleder, Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og forsker ved Etat for sykehjem, Bergen kommune
 • Sykefravær og kvinnehelse ved Inger Haukenes, Institutt for global hele og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Allmennmedisinsk enhet, Norce, Heidi Marie Kirkeng Meling, Ph.D-stipendiat, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Norce og Silje Mæland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Vold og overgrep ved Kjersti Alsaker, Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktsmedisin, Norce
 • Pårørende- og brukerperspektivet ved demenssykdommer ved Rune Samdal, pårørende til personer med demens og tidligere ansatt medforsker ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin og medlem i Brukerpanelet i Alrek helseklynge.
 • Kvinnehelse i lys av å være pårørende ved Kristin Tuven, pårørende til person med psykisk lidelse, medlem i erfaringspanelet for psykisk helse og rus, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen og representant i Brukerpanelet i Alrek helseklynge. Høyskolelektor ved VID vitenskapelige høyskole

Utvalgsmøte 20. januar 2022 – digitalt
Tema for møtet var forskning om kvinners helse og kjønnsperspektiv i forskning. Siri Vangen, professor og leder for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Linda Rustad, direktør, KILDEN kjønnsforskning.no holdt hver sin innledning om temaet. Siste del av møtet ble brukt til diskusjoner om utvalgsarbeidet videre og om rammeverk for tiltak.

Utvalgsmøte 25. – 26. november 2021 – i Tromsø
Kvinnehelseutvalget fikk presentert kunnskap om folkehelse i nord, helse i den samiske befolkningen, og fødselsomsorg. Utvalget ble også introdusert for tematikk knyttet til kjønn, helse og teknologi:

 • Demografisk utvikling i Norge, kvinners helse og forskning på kvinnehelse ved Inger Njølstad, prof. Dr. med., Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske Universitet
 • Hva kan Tromsøundersøkelsen si om kvinners helse? ved Sameline Grimsgaard, leder for Tromsøundersøkelsen, professor, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske Universitet
 • Hvorfor helsetjenester til den samiske befolkningen? ved utvalgsmedlem Tone Amundsen
 • Hva vet vi om kvinnene i arktisk ved Ann Ragnhild Broderstad, leder SAMINOR, faglig leder. dr.med, /overlege, Senter for samisk helseforskning UiT/UNN Harstad
 • Voldsutsatthet og helse i fleretniske samfunn ved Astrid Margrethe Anette Eriksen, Postdoktor, Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske Universitet
 • Unge samiske kvinners psykiske helse ved Siv Kvernmo, Institutt for klinisk medisin, det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
 • Fødselsomsorg – en skjør trygghet ved utvalgsmedlem Heidi Tiller
 • Fødselsomsorg ved Kathrine Hågensen, jordmor, UNN
 • Fødselsomsorg i distrikt ved Marit Vidringstad, overlege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, enhetsleder for gynekologene ved Hammerfest sykehus
 • Senter for omsorgsforskning, nord ved Cathrine Arntzen, professor og faglig leder SOF nord, UiT Norges arktiske universitet
 • SFI Visual Intelligence ved Robert Jensen, professor og leder av SFI Visual Intelligence
 • Kjønn, helse og teknologi ved Hege K Andreasssen, sosiolog, UiT og NTNU.

Utvalget fikk også møtt de tre nye utvalgsmedlemmene (digitalt), og diskutert oppfølging av endringer i mandat.

Utvalgsmøte 28. oktober 2021 – i Oslo
Tema for møtet var smerte og sammensatte lidelser. Petter C. Borchgrevink som er avdelingssjef, overlege og professor på St. Olavs hospital, innledet om sammensatt og langvarige smertetilstander. Silje E. Reme, professor ved psykologisk institutt, Universitet i Oslo, snakket om smerte og kjønnsforskjeller. Utvalget fikk også en innledning fra Masha Strømme, rådgiver og styremedlem innenfor helseområdet og Co-Chair og investor for PAACS Invest. Det ble også diskutert utkast til tekst på møtet.

Utvalgsmøte 23. september 2021 – i Oslo
Tema for møtet var spiseforstyrrelser og utvalget besøkte Villa SULT – Institutt for spiseforstyrrelser, i Oslo. Psykiater og professor Finn Skårderud ga utvalget innspill knyttet til spiseforstyrrelser, som særskilt rammer jenter og kvinner. Spesialist i klinisk psykologi, Bente Sommerfeldt, presenterte forskningsprosjektet Mammakroppene – Når kvinner med spiseforstyrrelser møter graviditet, fødsel og barseltid. Utvalgsmedlem og barnelege Hans Petter Fundingsrud ledet møtet og holdt en kort presentasjon avslutningsvis. Det ble også diskutert utkast til tekst på møtet.

Utvalgsmøte 17. august 2021 – digital samling
Tema for møtet var kjønnsperspektiv i helse og kjønnsperspektiv i NOUer. Kirsti Malterud, Professor emerita i allmennmedisin fra Universitetet i Bergen, holdt et innlegg om kjønnsperspektiver i helse. I tillegg holdt Cathrine Holst, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo, et innlegg om kjønnsperspektiv i NOUer og utvalgsarbeid.

Utvalgsmøte 17. juni 2021 – digital samling
Tema for møtet var helsedata og Ann-Kristin Brændvang, direktør for Avdeling for person- og sosialstatistikk SSB, holdt en presentasjon om relevant helsedata fra SSB. Utvalget diskuterte revidert utkast til struktur på rapport og møteplan for høsten ble gjennomgått.

Utvalgsmøte 25. mai 2021 – digital samling
Tema for samlingen var kvinners helseutvikling. Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU, holdt en presentasjon om kvinners helseutvikling og data fra HUNT-undersøkelsen. Utvalget diskuterte første utkast til struktur på NOU-rapporten. Det ble også gjennomført en første runde med innspill om kunnskapshull.

Utvalgsmøte 28. april 2021 – digital samling
Samlingen ble brukt til diskusjon om ulike tema og struktur for rapporten som utvalget skal levere. Harald Eia holdt en presentasjon om formidling og klassisk skrivestil.

Utvalgsmøte 23. mars 2021 – digital samling
Første møte for Kvinnehelseutvalget ble innledet av Helse- og omsorgsminister, Bent Høie. Statsråden fortalte om bakgrunnen for arbeidet og snakket om utvalgets mandat. Ellers ble møtet brukt til å bli kjent, og medlemmene presenterte seg selv og sine hjertesaker.