Om webinaret

Hva er kjønnsperspektiv i helse? Er det nok å se på forskjeller mellom menn og kvinner? Hva med forskjeller kvinner imellom? Hvordan kan for eksempel kunnskap om innvandrerkvinners helse bidra til en bredere debatt om kjønn og kvinnehelse i Norge?

Dette får du svar på 26. august når utvalgsleder Christine Meyer leder webinaret:

Kjønn og helse – hvordan henger det egentlig sammen?

Tid: kl. 08.30 – 10.00.
Sted: Digitalt/strømmes her på utvalgets nettside.
Deltakelse: Åpent for alle

Agenda:
08.30: Velkommen ved utvalgsleder Christine Meyer
08.40: Innlegg fra Kirsti Malterud, Anne Helene Kveim Lie, Thor Indseth og Sukhjeet Bains.
09.40: Panelsamtale med innledere og utvalgsleder

Har du spørsmål til panelet kan du sende det til kvinnehelseutvalget@hod.dep.no

Innledere:

Kirsti Malterud, professor emerita i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
Malterud er spesialist i allmennmedisin med 35 års fartstid som fastlege. Hun har vært professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og Universitetet i København, dessuten professor i medisinsk kvinneforskning ved Universitetet i Oslo. Hovedtema for hennes forskning har vært kvinnehelse, medisinsk kommunikasjon og sårbare grupper i møte med helsetjenesten, med medisinsk uforklarte plager og symptomer som en rød tråd.

Anne Helene Kveim Lie, lege og førsteamanuensis i medisinsk historie
Kveim Lie er utdannet lege og idèhistoriker og er førsteamanuensis i medisinsk historie.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Thor Indseth, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet

Indseth er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet og har et overordnet ansvar for migrasjonshelse.

Sukhjeet Bains, lege og ph.d.-stipendiat tilknyttet Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Bains er lege og doktorgradsstudent ved Nasjonalt Senter for Kvinnehelseforskning, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Hun er doktorgradsstudent i MiPreg-studien, som er et tverrfaglig forskningsprosjekt med kvalitative og kvantitative delstudier. Studien utforsker nylig innvandrede gravides egne erfaringer og opplevelser fra møte med svangerskaps- og fødselsomsorgen i Oslo.

Foto: Amalie Huth Hovland, UiO