Utvalgets første fysiske møte fant sted på Villa SULT – Institutt for spiseforstyrrelser, i Oslo. Utvalgsleder Christine Meyer og utvalgsmedlem og overlege Hans Petter Fundingsrud ledet utvalget gjennom dagen. Psykiater og professor Finn Skårderud ga utvalget viktige innspill knyttet til spiseforstyrrelser, som særskilt rammer jenter og kvinner. Spesialist i klinisk psykologi, Bente Sommerfeldt, presenterte forskningsprosjektet Mammakroppene – Når kvinner med spiseforstyrrelser møter graviditet, fødsel og barseltid.

Neste utvalgsmøte finner sted i Oslo 28. oktober.