Timen hos fastlegen er mange kvinners første møte med helsevesenet. Fastlegene følger opp kvinners helse i alle livsfaser, fra første gynekologiske undersøkelse til svangerskaps- oppfølging og gjennom smerter og langvarige og sammensatte helseutfordringer. Mange kvinner går til fastlegen med helseproblemer og livssituasjoner som er skambelagte og som de kvier seg for å snakke om.

28. oktober arrangerte Kvinnehelseutvalget webinar om kvinners helse på fastlegekontoret. Vi var innom tema som vold og overgrep, svangerskap og barsel, og langvarige og sammensatte smertetilstander. Vi hørte fra fastlegene Kari Løvendahl Mogstad og Marie Flem Sørbø, samt Petter C. Borchgrevink, avdelingssjef, overlege og professor ved avdeling for smerte og sammensatte lidelser på St. Olavs hospital. Webinaret ble ledet av Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

 

Tid: kl. 08.30 – 10.00.

Sted: Digitalt/strømmes her på utvalgets nettside.

Deltakelse: Åpent for alle

Agenda:

08.30: Velkommen ved Marte Kvittum Tangen, leder for norsk Allmennmedisinsk forening

08.40: Vold i nære relasjoner, Marie Flem Sørbø

08.55: Svangerskaps- og barselomsorg, Kari Løvendahl Mogstad

09.10: Langvarige og sammensatte smertetilstander, Petter C. Borchgrevink

09.25: Panelsamtale med innledere og utvalgsleder

Møteleder og innledere:

Marte Kvittum Tangen er fastlege og spesialist i allmennmedisin, samt leder i Norsk forening for allmennmedisin fra 2019.

Petter C. Borchgrevink er avdelingssjef, overlege og professor ved avdeling for smerte og sammensatte lidelser på St. Olavs hospital.

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege og spesialist i allmennmedisin og idrettslege. Leder i faggruppen for svangerskap og barns helse i Norsk forening for allmennmedisin. Kari er en engasjert samfunnsdebattant og forfatter.

Marie Flem Sørbø er spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege. Hun har en PhD om helsekonsekvenser av vold mot kvinner fra den Norske mor, far og barn- studien. Hun har blant annet jobbet ved interkommunalt overgrepsmottak i Ålesund, innenfor ruspsykiatrien ved St. Olavs Hospital og i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved sykehuset i Ålesund.