Tid: 17. mars 2022 kl 17:00 – 19:00

Sted: Kvinnehelsehuset Bergen, Sandbrogaten 5

Påmelding: Kvinnehelse – hvorfor trenger vi en ny NOU? (bergensanitetsforening.no)

Program:

Panelsamtale: Hvorfor trenger vi en ny NOU om kvinnehelse?
Utvalgsleder og professor Christine Meyer, utvalgsmedlem og fastlege Ståle Sagabråten, utvalgsmedlem og seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening Elisabeth Sward og gynekolog og forsker Mette Løkeland

Kvinnehjertet
Eva Gerdts, professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen og overlege ved Hjerteavdelingen, Haukland Universitetssykehus.

Maja-Lisa Løchen, professor i forebyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges Arktiske Universitet, overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge og utvalgsmedlem.

Minoritetskvinner og bruk av flerkulturell doula
Anita Prante, jordmor ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus og koordinator for de flerkulturelle doulaene i Bergen

Eldrehelse som kvinnehelse
Frøydis Bruvik, forsker og postdoktor ved Haraldsplass diakonale sykehus og institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Marit Stordal Bakken, overlege i indremedisin og i geriatri, forsker II, Universitet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre

Møtet ledes av Helene Svabø og Sigrun Stenseth, som driver podcasten Femihelse. Helene og Sigrun er opptatt av at informasjon om kvinnekroppen skal bli mer tilgjengelig og ønsker å øke oppmerksomheten rundt temaet kvinnehelse.