Kvinnehelseutvalget til Bergen
17– 18. mars reiser Kvinnehelseutvalget til Bergen, der Alrek Helseklynge har satt sammen et spennende program med tema som hjertesykdom hos kvinner, innovasjon og digitale helsetjenester, vold og overgrep samt «eldrekvinne som kvinnehelse». Presentasjonene strømmes, og dersom du ønsker å følge møtet digitalt, melder du deg på via egen påmeldingsside.

På kveldstid 17. mars fortsetter utvalget med et arrangement på Kvinnehelsehuset i Bergen. Se egen sak på Kvinnehelseutvalgets nettsider.

Fagseminar om Kvinnehelse
16. mars inviterer også Dagens Medisin til fagseminar om kvinnehelse. Sekretariatet for Kvinnehelseutvalget holder innlegg på arrangementet, sammen med blant annet professor Eva Gerdts fra Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen og Steinar Madsen, Medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk.

Innspill til Kvinnehelseutvalget
I desember ba Kvinnehelseutvalget om innspill fra en rekke relevante aktører og organisasjoner. Til nå har utvalget mottatt over 30 innspill fra Den norske legeforening, Allmennlegeforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening, Rådet for psykisk helse, Endometrioseforeningen og mange andre. Innspillene vil utgjøre en viktig del av det videre utredningsarbeidet, og legges ut fortløpende på utvalgets nettsider.
Brenner du også inne med forslag til Kvinnehelseutvalgets arbeid? Da er det fortsatt mulig å sende inn innspill på nettsiden.