Som utvalgssekretær blir du en del av sekretariatet, som bistår utvalget med diskusjonsnotat, faglige redegjørelser og analyser. En sentral del av sekretariatets arbeid er å innhente informasjon, utarbeide tekstutkast, samt ferdigstille utvalgets rapport. Kvinnehelseutvalget skal legge frem sin NOU innen 8. mars 2023

Stillingen er et midlertidig engasjement med oppstart så snart som mulig, til og med 15. mars 2023. Mer informasjon om stillingen finner du på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.