Forsker Maja-Lisa Løchen (første fra venstre), professor og overlege Eva Gerts (andre fra venstre), med podkastvertene Sigrun og Helene.

Nå ligger podkastepisoden som ble spilt inn live på Kvinnehelsehuset i Bergen 17. mars ute! Du kan lytte til den på blant annet på Spotify og Apple podkast-appen.

Link: Live fra Bergen: Hvorfor trenger vi en ny offentlig utredelse om kvinnehelse? – Femihelse | Podkast på Spotify

Sammen med Kvinnehelseutvalget ser Sigrun og Helene fra Femihelse på hvorfor vi trenger en ny offentlig utredning om kvinnehelse, og hva som må til for at funnene i utredningen skal bidra til endring.

I episoden kan du høre mer om dette:

Paneldebatt: Hvorfor trenger vi en ny NOU om kvinnehelse? Med utvalgsleder og professor Christine Meyer, utvalgsmedlem og fastlege Ståle Sagabråten, utvalgsmedlem og seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening Elisabeth Sward, og gynekolog og forsker Mette Løkeland.

Kvinnehjertet: En samtale med Eva Gerdts, professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen og overlege ved Hjerteavdelingen, Haukland Universitetssykehus, og forsker Maja-Lisa Løchen.

Minoritetskvinner og bruk av flerkulturell doula med Anita Prante, jordmor ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus og koordinator for de flerkulturelle doulaene i Bergen.

Eldrehelse som kvinnehelse, med Frøydis Bruvik, forsker og postdoktor ved Haraldsplass diakonale sykehus og institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Marit Stordal Bakken, overlege i indremedisin og i geriatri, forsker II, Universitet i Bergen og NORCE Norwegian Research Centre.