Innspill fra medlemmer av FB-gruppen Lichen Sclerosus – LS – Norge