I mars 2023 skal Kvinnehelseutvalget levere sin utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utredningen skal legges frem som en NOU – norsk offentlig utredning. Nå vil utvalget gjerne ha ditt forslag til tittel på NOUen. Send ditt forslag til Kvinnehelseutvalget@hod.dep.no innen 1. desember 2022.