Temaet for debatten var estetisk medisin og kvinnehelse. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Direktør for helseforskning og helseinformasjon i Norges forskningsråd Ole Johan Borge deltok også.

Christine Meyer snakket blant annet om psykisk helse, muskel- og skjelettplager, og kvinner som pårørende:

  • Forekomsten av depresjon og angstlidelser er dobbelt så høy hos kvinner sammenlignet med menn.
  • Nesten tre firedeler av alle som lider av spiseforstyrrelser er kvinner og nesten halvparten er under 30 år.
  • Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager er en av de viktigste årsakene til dårlig helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uførhet blant kvinner i Norge.
  • Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet er vanligere blant kvinner enn blant menn.
  • Beinskjørhet og brudd er et stort kvinnehelseproblem; 70% av bruddpasientene er kvinner, særlig eldre kvinner.
  • Selv om kvinner og menn bidrar mer likt som pårørende nå enn tidligere, bruker kvinner fortsatt mer tid enn menn på pårørendearbeid.
  • Helsepersonell forventer ofte mer av kvinnelige pårørende. Undersøkelser viser at eldre pleietrengende med døtre får 25% mindre hjelp fra det offentlige enn om de har en sønn som nærmeste pårørende.

Meyer påpekte også at det forskes for lite på kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv.

Se hele debatten her: Debatten: Gir fillers god helse?

Foto: Skjermdump av Debatten på NRK