Rapporten viser at mange kvinner lever med smerter og plager. I alderen 16-24 år oppgir hele 50 prosent å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, mens 31 prosent opplyser å være plaget med smerter i kroppen.

Videre har unge kvinner i dag litt dårligere helse sammenlignet med jevnaldrende kvinner for rundt 20 år siden. Mens 90 prosent av kvinner i alderen 16-24 år oppga å ha god helse i 2002, var andelen 87 prosent i 2019.

– Selv om de fleste mener at de har god helse, er det mange kvinner som likevel oppgir at de plages av symptomer som magesmerte, hodepine, søvnvansker og andre smerter i kroppen, sier seniorrådgiver Elin Skretting Lunde.

Disse funnene er noen av dem som er omtalt i den nye rapporten Kvinners liv og helse siste 20 år. Rapporten – som er et kunnskapsgrunnlag for NOUen om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv – er utarbeidet av SSB på oppdrag for Kvinnehelseutvalget. Kvinnehelseutvalgets NOU publiseres i mars 2023.

Les hele SSB-rapporten her.