SSB-rapporten har tatt for seg kvinners helse og liv de siste 20 årene, og er den del av et større arbeid for å kartlegge kvinnehelse i Norge.

Kvinnehelseutvalget skal utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv i Norge. Gjennom arbeidet i Kvinnehelseutvalget er det flere ting som har overrasket Christine B. Meyer.

– Jeg var ikke klar over hvor store forskjeller det er mellom kvinner og menn, når det gjelder sykdommene vi har og hvor forskjellig de utarter seg.

Utredningen – som er den første offentlige utredningen om kvinners helse siden 1999 – skal være ferdig i mars 2023.

Les hele intervjuet med Christine Meyer i VG her: