Utvalgsleder Christine Meyer informerte om utvalgets arbeid med NOU-en, med særlig fokus på arbeidet med minoritetskvinners helse.

JURK påpekte blant annet at minoritetskvinner har lavere deltakelse i Livmorhalsprogrammet, og at minoritetskvinner som nylig har kommet til Norge kanskje ikke har tatt HPV-vaksine. De var også opptatt av at kvinner som har opplevd vold på arbeidsplassen har rett til kompensasjon, men at det kan være vanskelig for kvinner i helse- og omsorgsyrker å anmelde pasienter og pårørende som utøver vold.

JURK uttrykte også bekymring over kvinners helse i fengsel og soningsforholdene i norske kvinnefengsler. Dette omtales også i JURKs skriftlige innspill til Kvinnehelseutvalget.

Kvinnehelseutvalget takker for et hyggelig møte og gode innspill. Vi tar dette med oss videre inn i arbeidet med NOU-en.

JURK tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner, og drives av viderekommende jusstudenter. 

Embla McCormick Ragnhildstveit (JURK), Petrine Iversen (JURK), Adriana Pooja Joseph (JURK), Christine Meyer (Kvinnehelseutvalget), og Bjørk Gudmundsdottir Jonassen (JURK).