Kvinnehelseutvalget har tidligere etterspurt navneforslag til NOU-en om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv – nå utvider vi fristen for innspill til 1. desember.

I intervjuet med Sykepleien sier utvalgsleder Christine Meyer:

– Vi ønsker å skape et engasjement for kvinnehelse hos så mange som mulig. Det er derfor vi har bedt om forslag til navn på rapporten. Kvinnehelse er et svært viktig område der det er behov for kraftfulle tiltak.

I mars 2023 skal Kvinnehelseutvalget levere sin utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utredningen skal legges frem som en NOU – norsk offentlig utredning. Vi ønsker ditt forslag til hva NOU-en skal hete.

– Flott med alle som blir engasjert, inkludert Sykepleien, som skriver om kvinnehelse. Jo flere jo bedre, sier Christine Meyer.

Send ditt forslag til Kvinnehelseutvalget@hod.dep.no innen 1. desember 2022.

Les hele intervjuet i Sykepleien her: