Utvalget diskuterte blant annet biologisk og sosialt kjønn, ME/CFS, fødsels- og barselomsorgen, psykiske lidelser, og pårørendeperspektivet. Det ble også god tid til å diskutere hvilke tiltak utvalget skal anbefale i NOU-en.

Neste og siste utvalgsmøte blir avholdt i begynnelsen av desember 2022.

Utvalget gleder seg til å legge frem sin NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv i mars 2023.

Fra venstre: Ingvar Skjerve, Heidi Tiller, Maja-Lisa Løchen, Leif Edward Ottesen Kennair, Hanne Charlotte Schjelderup, Elisabeth Swärd, Hans Petter Fundingsrud, Anita Vatland, Ståle Sagabråten, Christine B. Meyer (utvalgsleder), Maria Egeland Thorsnes (sekretariatsleder), Per Vidar Nielsen, og Oscar Tranvåg.