Hensikten med kartleggingsoversikten var å undersøke bruken av kjønnsstratifiserte analyser i norske studier på effekt av behandling. Kjønn har betydning for helse, og bruk av kjønn i statistiske analyser kan avdekke kjønnsforskjeller i behandlingsresultat. Kunnskap om forskjeller i behandlingsresultat kan bidra til sikrere og mer tilpasset behandling for pasienter – både for kvinner og menn.

Forskerne har gjennomgått 3233 studier og plukket ut 311 relevante studier med både menn og kvinner i studieutvalget. Til sammen så studiene på behandling av 62 ulike sykdommer som rammer både kvinner og menn. Flertallet (178) av studiene hadde ikke en kjønnsstratifisert analyse på effekt av behandling. Bare 133 av studiene har vurdert hvorvidt og hvordan kjønn har betydning for behandlingsresultatene.

– Det var et overraskende lavt antall studier som hadde utført en kjønnsspesifikk analyse, sier Nora Mork Østbø, en av forfatterne av publikasjonen.

Videre konkluderte forskerne med at det var få av studiene som hadde analysert på kjønn som hadde drøftet betydningen av resultatene (1 av 3). Dette viser at det ikke ser ut til å være en systematisk tilnærming til bruken av kjønn i norske behandlingsstudier.

Rapporten kan leses her: Kjønnsstratifiserte analyser i norske behandlingsstudier – FHI

Intervju med Østbø i Dagens Medisin kan leses her: Kjønn er ikke tema i flertall av norske behandlingsstudier