NOU-en som ble lagt frem 2. mars er et resultat av et bredt samarbeid. Utvalget har jobbet i tett dialog med, og mottatt tekstbidrag fra, et stort antall forskere og fagpersoner innen ulike fagområder. I tillegg har over 50 organisasjoner med kompetanse på ulike områder innen kvinnehelse delt sin kunnskap med oss. Utvalget har også fått mange henvendelser og innspill fra enkeltkvinner som forteller at de har blitt diagnostisert for sent, ikke blitt lyttet til, og følt seg mistrodd av helsepersonell.

Vi ønsker å takke alle som har bidratt og gitt innspill til NOU-en. Vi håper dere fortsetter å jobbe for en helhetlig og systematisk tilnærming til kvinnehelse og kjønns betydning for helse, og at NOU-en ikke bare havner i en skuff.

Kvinnehelseutvalgets NOU er nå ute på høring, og vi håper mange av dere ønsker å bruke denne muligheten til å gi innspill på hvilke av utvalgets anbefalinger som bør prioriteres i Regjeringens planlagte strategi for kvinnehelse.

Kvinnehelseutvalget.no vil om kort tid avvikles og sekretariatet for Kvinnehelseutvalget oppløses.

Selv om utvalgsperioden er over, gjenstår mye av arbeidet. Sammen kan vi fortsette å sette kvinnehelse og kjønnsperspektiver i helse på dagsorden, påvirke samfunnsdebatten, og skape varige positive endringer for kvinners helse i Norge.

Tusen takk for oss!